Metodika tečajev

  Tečaji ruščine se izvajajo po učbenikih »Lestev« z uporabo različnih pomožnih učbenikov (Pot v Rusijo, Šatulja, Žili - bili in drugih). Tečaji se na vseh stopnjah izvajajo z uporabo komunikacijske metode in z upoštevanjem vidikov medkulturne komunikacije.

Tečaji ruščine: Učbenik ruščine Lestnica Tečaji ruščine: Ruska vadnica Lestnica Tečaji ruščine: Ruščina dodatno gradivo Lestnica Tečaji ruščine: Učbenik ruščine Zhili-Bili Tečaji ruščine: Delovni zvezek Zhili-Bili Tečaji ruščine: Učbenik Pot v Rusijo 1 Tečaji ruščine: Učbenik Pot v Rusijo 2 Tečaji ruščine: Učbenik Pot v Rusijo 3