Odzivi strank

  Učenje ruskega jezika je v Evropi in svetu v porastu, saj vedno več potnikov, tako turistov kot poslovnežev, iz nekdanjih sovjetskih republik potuje po svetu in prihaja tudi k nam. Tudi to je bil eden od razlogov, da sem se začela učiti ruski jezik. Prvo jesen sem se učila doma brati, dobila sem v roke staro knjigo Ruščina za samouke, jo predelala in osvojila prvi besedni zaklad ter obliko izražanja, besednih zvez in stavkov. Nato sem iskala druge možnosti za učenje tega jezika. Vedela sem, da se lahko začnem učiti tudi individualno pri profesorici ruščine v Kranju. Najbolj me je motivirala želja delati v turizmu z ruskim trgom. Velik del svojega časa sem zato posvetila le učenju, pisanju, branju, domačim nalogam, ki jih je bilo zares veliko, a so prinesle tudi največji učinek. Profesorica me je znala odlično voditi skozi osnove ruske slovnice, ki sem jo hitro dojemala, saj z razumevanjem besed nisem imela težav. Knjiga, ki jo je uporabljala za mojo začetno raven, na enostaven in nevsiljiv način brez nepotrebnega balasta zelo intenzivno nadgrajuje osvojeno znanje od lekcije do lekcije. Z dodatnimi prijetnimi in zanimivimi besedili je še dodatno vzpodbujala moje zanimanje za jezik in branje ter poimenovanje besed in besednih zvez v kombinaciji s slovnico. Redno je preverjala moje znanje s testi, ki sem jih zelo dobro reševala in s tem dobivala še večje veselje za nadaljnje učenje. Z izjemnim potrpljenjem, pozitivno naravnanostjo in pomočjo v obdobjih moje krize mi je pomagala premagati začetne korake. Sredi poletja sem prvič prišla v stik z manjšo skupino rusko govorečih turistov in jih s pomočjo njihovega poslovnega partnerja vodila pet dni po Sloveniji. S svojim znanjem ruščine seveda še nisem bila zadovoljna, a gostje so se čudili, kako sem se lahko v pol leta toliko naučila. To je bila zame dobra praksa in spodbuda za moje nadaljnje učenje. Z dodatno rusko tipkovnico sem na računalniku začela pisati kratke sestavke, ki so bili del domačih nalog, jih pošiljala v pregled profesorici, ki jih je popravila in pri pouku dodatno razložila in opozorila na vse, kar je bilo potrebno. Do konca jeseni sva tako obdelali snov začetnega in prvega nadaljevalnega tečaja oziroma osnove ruske slovnice. Pozimi sva začeli s pogovori oziroma konverzacijo. Medtem sem si doma prek ponudnika internetne telivizije uredila še ruske TV programe. Tako sem lahko vsak dan v stiku z govorjeno besedo in poslušanjem. Z vztrajnim nadaljnjim delom in s pomočjo profesorice pri konverzaciji bom v letošnjem letu zmogla voditi rusko govoreče turiste po Sloveniji ali pa preprosto prevajati ruščino slovenskim turistom v Rusiji. Zelo sem hvaležna vsem naključjem, ki so me pripeljala do ruščine. Z njenim znanjem bom lahko zapolnila veliko vrzel oziroma tržno nišo v turizmu v sodelovanju z ogromnim ruskim trgom.

Erika, turistična vodička