Učitelji programa

  Učitelji programa so univerzitetni predavatelji, ki obvladajo komunikacijsko metodo poučevanja ruščine kot tujega jezika in z veseljem nadgrajujejo svoje znanje ter ga izmenjujejo z drugimi profesorji na obiskih v jezikovnih šolah po Sloveniji in v tujini.

Predavatelj ruščine