Področja prevodov in lektur

  Nudimo vam prevode in lektoriranje besedil z naslednjih področij:

finance: finančna poročila
gostinstvo: meniji
informacije z državnih strežnikov
izobraževanje: znanstvena dela
marketing, gospodarstvo: brošure, reklamni materiali, dokumentacija, članki, predstavitve, katalogi, poslovni načrti, navodila za uporabnike, opis izdelka, tabele
medicina: zdravstvena spričevala in teksti, navodila za uporabo
mizarstvo: katalogi, opis izdelkov
poslovanje: poslovna korespondenca, protokoli, dogovori
pravo: zakonodaja, pogodbe
spletne strani
šport: katalogi športne opreme, športni dogodki, medijske izjave, ekipni reklamni materiali
tehnika: patenti, navodila za uporabo, opis in katalogi proizvedenih materialov, tehnična poročila, katalogi za nadomestne dele, predstavitve tehnične proizvodnje, načrti, sheme
turizem: brošure, katalogi, spletne strani, informacije za vodiče, vodniki
živilska industrija: opis izdelkov, certifikati skladnosti