Sodni prevodi

  Sodno overjene prevode opravljajo sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovani za stalne sodne tolmače. Sodno overjen prevod vsebuje prevod in njegovo sodno overitev, ki zvezan skupaj z originalnim besedilom in opremljen z žigom sodnega tolmača. Uradni prevodi se uporabljajo za univerzitetne dokumente (npr. diplomsko, magistrsko delo), pogodbe, potne liste, potrdila o nekaznovanju, rojstvu, samskem stanju, šolanju, poročne in ločitvene liste, vozniška dovoljenja, diplome.

Jeziki:

angleščina
bosanščina
češčina
črnogorščina
francoščina
hrvaščina
italijanščina
nemščina
srbščina
španščina
ruščina


Sodne prevode vam dostavimo s priporočeno ali hitro pošto.


Pogosta vprašanja o sodnih prevodih