Prevajanje - Sodni prevodi
Vprašanja in odgovori

1. Ali potrebujete sodni prevod diplome oziroma spričevala in ne želite, da sodni tolmač zveže prevod z originalom, ker ga boste še potrebovali?

Oglasite se pri notarju in si zagotovite notarsko overjeno kopijo željene listine. Original tako ostane pri vas za nadaljnjo uporabo.
Nasvet: Na uradu, kjer zahtevajo sodni prevod se pozanimajte ali bo dovolj, da bo slednji spet s fotokopijo listine in boste original priložili samo v vpogled.

2. Kakšna je razlika med sodnim in uradnim prevodom?

Razlike ni. Sodni prevod je uradni prevod listine, ki je zvezan in ožigosan s strani sodnega tolmača, ki je prevedel oziroma overil listino.

3. Moja listina vsebuje samo »par stavkov«. Kako računate ceno sodnega prevoda?

Za sodne prevode velja najmanjša obračunska enota 1. avtorska stran t.j. 1500 znakov brez presledkov v prevedenem besedilu.

4. Potrebujem sodni prevod 1. fizične strani. Kako izračunate ceno sodnega prevoda?

Sodni tolmač za obračun ne šteje znake v predloženem dokumentu, temveč znake v sodnem prevodu (avtorske strani). Ena (1.) avtorska stran šteje 1500 znakov brez presledkov.

5. Ali je v število znakov všteta tudi izjava sodnega o tolmača o istovetnosti prevedenega besedila?

Nikakor ne. Pri številu znakov ne upoštevamo števila znakov v izjavi tolmača.

6. Ali vam lahko pošljem dokument za sodni prevod po pošti oziroma se moram oglasiti osebno?

Ni pomembno na kakšen način boste dostavili dokument za prevod. V kolikor boste poslali dokument po pošti, vas prosimo, da navedete tudi vaše kontaktne podatke.

7. Kaj vsebuje sodni prevod, da je v prevedenem besedilu število znakov večje?

Ali ste vedeli, da je tujem prevedenem besedilu ponavadi več znakov kot v slovenščini? Kot primer navajamo prevod v nemški jezik, kjer je razmerje med izvirnikom in prevodom približno 1:1,2. Upoštevati morate tudi, da bo sodni tolmač prevedel vse žige, pečate, podpise oziroma vse kar je v izvirnem besedilu in po potrebi dodal še opombe, ki bodo pripomogle k razumljivosti prevoda. Zato je število znakov v sodnem prevodu večje kot v izvirnem besedilu.
Pomembno je tudi razlikovanje med številom strani izvirnega dokumenta in obračunom prevedenega besedila. Običajno je besedilo v izvirni listini oblikovani tako, da pride na eno stran. To lahko pomeni, da število znakov na eni strani dokumenta ponavadi ni 1500 znakov; na dejansko število vplivajo na primer velikost pisave, pečati, okrajšavem, kratice itn.

Primeri števila znakov/dejanskega števila strani izvirnega dokumenta:

tip dokumenta

primer števila znakov na eni strani izvirnika

primer dejanskega števila strani izvirnika

diploma, spričevalo

750 znakov
1950 znakov

0,5/1 stran(i)
1,3 strani

matični dokumenti

525 znakov
3450 znakov

0,5/1 stran(i)
2,3 strani


Ti dejavniki so razlog za štetje znakov brez presledkov v prevedenem besedilu in NE dejanskega fizičnega števila strani izvirnega ali prevedenega dokumenta.


V kolikor imate dodatna vprašanja Vam bomo z veseljem pomagali najti prave odgovore.