Opis aktualnih tečajev

  Svitanok vam ponuja paleto tečajev ruščine:

Med tednom

Začetni tečaji A1, A2: 80 ur, 60 ur, 30 ur
Nadaljevalni tečaji B1, B2: 80 ur, 60 ur, 30 ur
Izpopolnjevalni tečaji C1, C2: 80 ur, 30 ur
Tečaj konverzacije: 20 ur
Poslovna ruščina: tečaji po 80 ur
Individualen pouk: po dogovoru


Od ponedeljka do petka


Hitri 10-dnevni tečaj ruščine julija in avgusta 2015: 30 ur


Vikend

»Vikend« ruščina: sobotni tečaj 80 ur


Podjetja

Tečaji za podjetja
Individualni tečaji za podjetja


Otroci

Ruske igralne uricePodroben opis aktualnih tečajev


Začetni tečaj ruščine A1
»Элементарный уровень обучению русскому языку«

Za udeležbo na tečaju ne potrebujete predznanja, le veliko željo in prizadevanje, da se naučite ruščino. Tečaj obsega 60 učnih ur in je namenjen vsem, ki še ne obvladajo osnove ruske slovnice in besednega zaklada. Kajti, po zaključenem začetnem tečaju boste znali najmanj 1000 ruskih besed. Pri svoji komunikaciji v ruščini pa boste uporabljali ruske glagole, samostalnike, zaimke, pridevnike, števnike v preprostih ruskih stavkih za vsakdanjo rabo.


Nadaljevalni tečaj ruščine B1
«Базовый курс русского языка»

Tečaj z obsegom 60 učnih ur je namenjen vsem, ki ste že naredili začetni tečaj ruščine oziroma imate predznanje. Po zaključenem tečaju se boste lažje sporazumevali in razumeli splošna, poljudna besedila. Vaš besedni zaklad se bo povečal za najmanj 1200 novih ruskih besed.


Konverzacija v ruščini
«Устная практика русского»

Tečaj z obsegom 20 ur je namenjen vsem, ki že dobro govorijo rusko in si želijo izboljšati svoj besedni zaklad, popraviti manjše slovnične napake oziroma v ruščini obvladati določeno temo. Tečaj vključuje 10 tem, kot so elektronska pošta, telefonski pogovori, arhitektura, kino, turizem ...


Poslovna ruščina - nadaljevalne stopnje A2, B1, C1
«Деловой русский язык»

Tečaji obsegajo po 30 učnih ur in so namenjeni vsem, ki potrebujejo ruščino pri svojem delu, imajo predznanje in si želijo izboljšati poslovanje z tujimi podjetji, v katerih večinoma govorijo rusko. Osnovne teme tečajev: telefonski pogovori, elektronska pošta, področja gospodarstva, kultura in umetnost, znamenitosti Rusije, hrana, potovanja.


Individualen pouk ruščine
«Индивидуальный урок русского языка»

Prednost take vrste učenja je v tem, da ne glede na stopnjo zahtevnosti tečaja vaš osebni profesor ruščine prilagaja učenje prav vam. Tako boste hitreje napredovali in se naučili slovnico in konverzacijo v manjšem številu ur. Sami lahko sestavljate svoj urnik in izbirate temo za pouk (pri nadaljevalnem učenju).


»Vikend« ruščina
«Русский язык на выходных»

To je posebna vrsta tečaja, ki je še posebej dobrodošla, ko nimate časa med tednom obiskovati tečaje ruščine ali pa ste zelo oddaljeni od kraja izvedbe tečaja. Pouk poteka v manjših skupinah (2 do 4 slušatelji) v sproščenem okolju, kjer vam ni treba misliti na vsakdanje obveznosti. Urnik je možno prilagoditi željam vseh udeleženih. Sobotno srečanje obsega 4 ure/ 15 tednov.


Tečaji ruščine za podjetja
«Русский язык для предприятий»

Ti tečaji so prilagojeni delovnemu področju podjetja, torej se besedni zaklad nanaša na strokovno tematiko. Tečaji lahko potekajo v podjetju ob želenem terminu. Lahko se odločite za skupinski tečaj ali individualen pouk.


Individualen pouk ruščine za podjetja
«Индивидуальный урок русского языка для предприятий»

Prednost take vrste učenja je v tem, da ne glede na stopnjo zahtevnosti tečaja vaš osebni profesor ruščine prilagaja učenje prav vam. Tako boste hitreje napredovali in se naučili slovnico in konverzacijo v manjšem številu ur. Poleg tega je besedni zaklad prilagojen področju poslovanja vašega podjetja. Dogovoriti se je možno o lokaciji izvedbe pouka. Če bo pouk potekal v podjetju, je profesor ruščine upravičen do povrnitve stroškov prevoza.